View Our Interactive Map →

Corcaigh go Luimneach

Forléargas

Leagtar amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta (PFN) go gcuirfeadh scéim an N/M20 ó Chorcaigh go Luimneach lúdracht níos fearr ar fáil idir an dara cathair agus an tríú cathair is mó in Éirinn, mar atá Corcaigh agus Luimneach. Chuirfeadh an Plean feabhas ar cháilíocht an ghréasáin iompair, rachadh sé i ngleic le saincheisteanna sábháilteachta a bhaineann leis an mbealach N20 atá ann cheana féin, agus dhéanfadh sé soláthar d’amanna turais níos sábháilte, níos éifeachtaí. Is príomhghné é an tionscadal seo de Thionscadal Éireann 2040, straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an Rialtais chun tír níos fearr a dhéanamh d’Éirinn do gach duine a chónaíonn ann.

CONTACT

Contact Information

Post: N/M20 Project Office,
Lissanalta House,
Dooradoyle,
Limerick,
V94 H5RR

Phone: 061 973730

Email: info@corklimerick.ie

Please provide either your Email Address or your Contact Number, as a minimum, to enable us to respond to your query